Leszek Bober

Leszek Bober

O mnie

Menadżer ze specjalizacją w branży IT. Doświadczenie w kierowaniu zespołem.
Tworzenie i współtworzenie wraz z Zarządem planów rozwoju i biznesplanów. Doświadczenie w tworzeniu i rozwoju produktów i usług. Umiejętność prowadzenia projektów zgodnie z metodykami PRINCE2 i SCRUM.
Duże doświadczenie w pozyskiwaniu i obsłudze klientów strategicznych. Duże doświadczenie w prowadzeniu projektów partnerskich.

Nagrody i certyfikaty

 • Certyfikat PRINCE2TM Fundation
 • JAKOŚĆ ROKU 2011, Dziennik Gazeta Prawna, w kategorii Innowacja
 • Srebrny Medal, Międzynarodowe Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych 2011

[About me]

Manager with specialisation in the IT sector. Experience in team management.
Creation and participation in the creation of development plans and business plans. Experience in the creation and development of products and services. Experience in the management of projects based on the PRINCE2 and SCRUM methodologies.
Considerable experience in acquiring and managing strategic accounts. Vast experience in managing partnership projects.

Awards and certificates

 • PRINCE2TM Foundation Certificate
 • QUALITY OF THE YEAR 2011, the Gazeta Prawna Daily, in the category of Innovation
 • The Silver Medal of the 2011 International Fair of Economic and Scientific Innovations

Doświadczenie

Główne czynności i odpowiedzialności

 • Budowa strategii firmy
 • Wdrażanie strategii firmy
 • Odpowiedzialność za implementację procesów biznesowych
 • Analiza, projektowanie i zarządzanie projektami programistycznymi realizującymi działalność biznesową organizacji (BI, ERP, CRM itp.)
 • Zarządzanie portfelem projektów firmy
Umiejętności
10/10
Zdolności organizacyjne, planowania, szybkiej analizy informacji, prowadzenia negocjacji
10/10
Zarządzanie projektami
9/10
Opracowywanie i wdrażanie strategii firmy
9/10
Metodologia PRINCE2TM
9/10
Metodologia SCRUM
9/10
MS Project, dotProject
8/10
PHP, SQL, WS
Poprzednie miejsca pracy
Stanowisko Firma Okres
Prezes Zarządu Maximea sp. z o.o. 2014 - obecnie
Dyrektor Zarządzający Mobitrust SA 2013 - 2014
Dyrektor IT Certpol Sp. z o.o. 2006 - 2012
Właściciel Bober.info 2001 - 2006

[Experience]

Major tasks and duties
 • Developing the company's strategy
 • Implementing the company's strategy
 • Bearing responsibility for the implementation of business processes
 • Analysing, designing, and managing business-oriented programming projects (e.g. BI, ERP, CRM)
 • Managing the company's project portfolio
My skills
10/10
Developed organisational, planning, analytical skills and negotiating skills
10/10
Management of the projects
9/10
Developing and implementing the company's strategy
9/10
PRINCE2TM metodology
9/10
SCRUM metodology
9/10
MS Project, dotProject
8/10
PHP, SQL, WS
Former jobs
Position Company Hired
CEO Maximea sp. z o.o. 2014 - present
Managing Director Mobitrust SA 2013 - 2014
IT Director Certpol Sp. z o.o. 2006 - 2012
Self-employed contractor Bober.info 2001 - 2006

Kontakt
[Contact]

Leszek Bober

Warszawa, Polska
[Warsaw, Poland]